ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Их дээд сургуулийн номын сангийн стандартыг бүрэн хангасан, үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг  хангахуйц чанартай фондтой, тохилог таатай орчинг бүрдүүлэн, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан сургуулийн мэдээлэл түгээх нөөцийн сан нь байх.