Өнөөдөр АНУ-ын ACBSP-ийн олон улсын шинжээчид ОТИС-д ирлээ. Эдийн Засаг Бизнесийн улирдлагын сургууль 2013 онд АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх олон улсын байгууллага /ACBSP/-д гишүүнээр элссэн. Ингээд дөрвөн жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа сайжруулан улмаар өөрийн үнэлгээ хийн тайлан бичсэнээр ийнхүү олон улсын магадлан итгэмжлэлд орж байгаа юм. АНУ-ын ACBSP-ийн олон улсын шинжээч доктор Ин Сун Томплер /Феониксийн Их сургууль/, Хумнат Панта /Бренаугийн Их сургууль/, монголын талаас шинжээч Д.Гэрэлмаа /СЭЗИС/ нар ажиллаж байна.

18402075_456622244679612_8327633455222692559_o18424163_456622251346278_8407751086792737330_n18403761_456622318012938_2371437057497772658_o18423164_456622331346270_2490356631334374925_o

Тэд ОТИС-ийн үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөр, материаллаг бааз, багшлах боловсон хүчин, оюутнууд, төгчөгчидтэй уулзан ярилцаж өөрийн үнэлгээний тайлан дээр   гурав хоног ажиллаад дүнгээ гаргана.