Ректорын зөвлөл

Отгонтэнгэр их сургуулийн ректорын зөвлөл нь сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдахад зөвлөх эрхтэй байгууллага мөн.

Ректорын зөвлөлийн чиг үүрэг:

  • Отгонтэнгэр их сургуулийн өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах
  • Отгонтэнгэр их сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр ба батлагдсан төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх
  • Ойрын зорилтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зохион байгуулалт, санхүүгийн асуудлыг хэлэлцэх, санал болгох
  • Ректорын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах зарчим, журмыг Отгонтэнгэр Их сургуулийн ректор батална.
  • Ректорын зөвлөл нь эрх хэмжээнийхээ асуудлаар протокол, зөвлөмж, удирдамж, журам, заавар гаргах ба ректорын тушаалаар баталгаажна.

ОТИС-ийн ректоратын зөвлөл

Ректорын зөвлөлийн гишүүд

Н.ЭНХЗАЯА

Отгонтэнгэр их сургуулийн ректор, ОТИС-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, ОТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, Хэл шинжлэлийн ухааны (Ph.D) доктор

Ж.ЗОЛБАЯР

Отгонтэнгэр их сургуулийн дэд захирал, Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Л.МЯГМАНХҮҮ

ОТИС-ийн сургалтын албаны дарга

А.БУЯНЖАРГАЛ

ОТИС-ийн дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний албаны дарга

Ц.АЛТАНЦЭЦЭГ

ОТИС-ийн Хууль Зүйн сургуулийн захирал, дэд профессор

Л.УДВАЛ

ОТИС-ийн Эдийн Засаг-Бизнесийн Удирдлагын сургуулийн захирал,  дэд профессор

Б.ОДГЭРЭЛ

ОТИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал, Улс төрийн ухааны доктор (ph.D)

Р.ЧУЛУУНБААТАР

ОТИС-ийн ерөнхий менежер, удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ж.Мөнгөнсүх

Отгонтэнгэр их сургуулийн маркетингийн албаны дарга