СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Сургалт явуулах олон жилийн туршлагатай анхны хувийн их сургууль бөгөөд суралцагчдад ээлтэй, сургалтын таатай орчинг бүрдүүлсэн.

 • 7700 м2 талбай бүхий хичээлийн байр
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв
 • Сургуулийн дэргэд түшиц цэцэрлэг
 • Оюутны бие даалтын танхимууд
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв
 • Сургалтын орчин үеийн техник хэрэгсэл бүхий материаллаг баазтай лекцийн танхимууд
 • Нийт 200 суудалтай уншлагын 2 танхим, 50000 гаруй номын фондтой 2 номын сан
 • Хууль зүйн клиник сургалтын төв
 • Шүүх хурлын танхим
 • Компьютерийн 3 лаборатори
 • Интернет үйлчилгээний төв
 • Спорт заал
 • Хурлын танхим
 • Оюутны зоогийн газар
 • Хэвлэх цех

 

Мэргэжлийн кабинет, сургалтын төв

Сургалтын чиглэлээр мэргэжлийн 6 танхим болон иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хууль зүйн клиник төвтэй. Үүнд:

 • Олон улсын эрх зүйн кабинет
 • Процессын эрх зүйн кабинет
 • Оюуны өмчийн эрх зүйн кабинет
 • Бизнесийн эрх зүйн кабинет
 • Төр, захиргааны эрх зүйн кабинет
 • Семинар дадлага хичээлийн жишиг кабинет
 • Хууль зүйн клиник сургалтын төв
 • Оюутны бие даалтын танхим