СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Сургалт явуулах олон жилийн туршлагатай анхны хувийн их сургууль бөгөөд суралцагчдад ээлтэй, сургалтын таатай орчинг бүрдүүлсэн.

 • 7700 м2 талбай бүхий хичээлийн байр
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв
 • Сургуулийн дэргэд түшиц цэцэрлэг
 • Оюутны бие даалтын танхимууд
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв
 • Сургалтын орчин үеийн техник хэрэгсэл бүхий материаллаг баазтай лекцийн танхимууд
 • Нийт 200 суудалтай уншлагын 2 танхим, 50000 гаруй номын фондтой 2 номын сан
 • Компьютерийн 3 лаборатори
 • Интернет үйлчилгээний төв
 • Лингафоны кабинет
 • “Оюутан” радио төв
 • Сэтгүүл зүйн сургалт, дадлагын ТВ студи
 • Телевизийн нэвтрүүлгийн монтаж хийх лаборатори
 • Видео хичээлийн танхим
 • Зайн сургалтын “Телемост” төв
 • Спорт заал
 • Хурлын танхим
 • Оюутны зоогийн газар
 • Хэвлэх цех