Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2609027527

Төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

  • Суралцагч нь өөрийн овог нэрийг бүтнээр бичих
  • Элсэн суралцаж байгаа мэргэжил, курсыг тодорхой бичих
  • Регистрийн дугаар утасны дугаарыг бичих