ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эрдмийн зөвлөлийн дарга

Н.ЭНХЗАЯА

Отгонтэнгэр их сургуулийн ректор, ОТИС-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, ОТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, Хэл шинжлэлийн ухааны (Ph.D) доктор

Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Л.БААСАН

Отгонтэнгэр их сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

Д.ОЮУНХОРОЛ

УИХ-ын гишүүн, БОАЖНХ-ийн сайд, МУ-ын гавьяат багш, боловсрол судлалын ухааны доктор (Ph.D),  профессор

Ж.АМАРСАНАА

ШУА-ийн Философи, Социологи, Эрхийн хүрээлэнгийн захирал, ШУА-ийн академич, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор доктор (Sc.D), профессор

Л.ЖАМЦ

МУ-ын гавьяат багш, ОТИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн багш, Боловсрол судлалын шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор

Э.РАВДАН

МУИС-ийн ГХСС-ийн багш, доктор (Sc.D), профессор

Л.НОРОВСҮРЭН

МУИС-ийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш, Сэтгүүл зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор

Д.ДОРЛИГСҮРЭН

Отгонтэнгэр их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга, Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооны захирал, эдийн засгийн ухааны (Ph.D) доктор, дэд профессор

Т.МӨНХЖАРГАЛ

МУИС-ийн ХЗС-ийн багш, доктор (Ph.D), профессор

Б.ГАЛИНДЭВ

Отгонтэнгэр их сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Отгонтэнгэр их сургуулийн багш, философийн ухааны (Ph.D) доктор, професссор

Г.ЖАРГАЛСАЙХАН

ОТИС-ийн хүмүүнлэгийн сургуулийн зөвлөх багш, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, ЮНЕСКО-гийн үндсэний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), профессор

Д.ОРЛОМХОРОЛ

ОТИС-ийн зөвлөх багш, боловсрол судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор