logo

Эрхэм зорилго

Мэдээлэл технологи, инновацийн хөгжилтэй эн зэрэгцсэн мэргэжлийн болоод гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй, хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадавхи бүхий шинэ зууны шилдэг мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх сургалтын орчин, дэвшилтэт арга технологид суурилсан боловсролын өндөр үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэхэд оршино.