23

Эрхэм зорилго

Нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага, боловсролын стандартад нийцэхүйц хууль зүйн мэргэжлийн болон гадаад хэл, мэдээллийн технологийн хэрэглээний зохих чадвартай, ёс зүйн өндөр соёлтой мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.