ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХАНДЛАГА, МОНГОЛ ОРНЫ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАХ, ХУВЬ ХҮНИЙ ЭРХ, АШИГ СОНИРХОЛД УЯН ХАТАН ЗОХИЦОЖ ЧАДАХ, ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ТААТАЙ ОРЧИН НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН.

 

 

mission.fw