Захиргаа

Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

 

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • Холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийн дагуу байгууллагынхаа хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх
  • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох
  • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хувиарлалтыг баталж, зарцуулалтын тайланг хэлэлцэх
  • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  • Удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлангаа үүсгэн байгуулагчид жил бүр гаргаж өгөх
  • Их сургуулийн хүндэт цол олгох
  • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.
  • Удирдах зөвлөл жилд хоёроос доошгүй удаа хуралдах ба ээлжит бус хурлыг үүсгэн байгуулагч, зөвлөлийн дарга буюу тус зөвлөлийн 3-аас доошгүй гишүүний санаачлагаар хуралдуулна.
  • Удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий хороо, комисс байгуулан ажиллуулж болно.
  • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.

Гишүүд

Удирдах зөвлөл Нийт 16 гишүүнээс бүрддэг
Д. Дорлигсүрэн
Удирдах зөвлөл
Отгонтэнгэр их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга, Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооны захирал, МУ-ын гавъяат эдийн засагч, эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D), профессор
М. Зээргэнэ
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, сургалтын албаны менежер
Н. Энхзаяа
Удирдах зөвлөл
Отгонтэнгэр их сургуулийн ректор, ОТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)
Л. Баасан
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, МУ-ын гавъяат багш, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор
Н. Бэгз
Удирдах зөвлөл
БСШУС-ын сайдын зөвлөх, Боловсрол судлалын шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор
Г. Жаргалсайхан
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн хүмүүнлэгийн сургуулийн зөвлөх багш, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, ЮНЕСКО-гийн үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), профессор
Б. Даш-Ёндон
Удирдах зөвлөл
ШУА-ийн Философи, социологи эрх зүйн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор
Д. Цолмон
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн санхүүгийн албаны дарга
Ж. Золбаяр
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Дэд захирал
Б. Одгэрэл
Удирдах зөвлөл
Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал, Улс төрийн ухааны доктор (Ph.D)
Б. Галиндэв
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн багш, философийн ухааны доктор (Ph.D), профессор
Ж. Төрболд
Удирдах зөвлөл
Эм Би Эс Пи ХХК-ийн захирал
Д. Үйлст
Удирдах зөвлөл
Бээжингийн их сургуулийн докторант
Р. Чулуунбаатар
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн ерөнхий менежер
Н. Булгантамир
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн оюутны холбооны тэргүүн
С. Цэрэндорж
Удирдах зөвлөл
(Ph.D) хууль зүйн ухааны доктор