Хүмүүнлэгийн сургууль

ЭРДЭМ СОЁЛЫГ ДЭЭДЭЛСЭН ДЭЛХИЙН МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭНЭ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ЭРДЭМ СОЁЛЫГ ДЭЭДЭЛСЭН ДЭЛХИЙН
МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭНЭ.

 

Одоогоор Сэтгүүл зүй, Багш-Гадаад хэлний боловсрол, Орчуулагч-Гадаад хэлний боловсрол, Багш-сургуулийн өмнөх боловсрол зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Мөн Сэтгүүл зүй, Хэл шинжлэл, Боловсрол судлалын магистрын, Хэл шинжлэл, Боловсрол судлалын чиглэлээр докторын сургалт явуулдаг.

Хүмүүнлэгийн сургуулийн нийт оюутны 80 гаруй хувь нь өдрийн ангид, 20 хувь нь орой, эчнээ ангид суралцаж байна. Төгсөлтийн дараах сургуулийн докторант, магистрантууд нийт суралцагчдын 10 орчим хувийг эзэлдэг.

Хүмүүнлэгийн сургуулийн төгсөгчид Монгол, Хятадын засгийн газрын 100 хувийн тэтгэлгээр гадаадад бакалавр, магистр, докторын сургалтад хамрагдах боломжтой. Мөн Хятад хэлний орчуулагчийн ангийн оюутнууд зуны амралтаараа БНХАУ-д соёлын солилцооны аялалд хамрагддаг. Үүнээс гадна, Хүмүүнлэгийн сургуулийн дэргэдэх “ЖЕНИУС” орчуулгын товчоонд ажиллан, дадлагажих бололцоог оюутнууддаа олгож байна.

Боловсрол судлал, хэл шинжлэл, сэтгүүл зүйн мэргэжилтнүүдийг онол, дадлага хосолсон хэлбэрээр сургаж, суралцангаа туршлагажих боломж олгодог онцлогтой.

 

Манай хамт олон
Хүмүүнлэгийн сургууль 33 үндсэн багштай. Тэдгээрийн 40 хувь нь Шинжлэх ухааны болон Боловсролын доктор, 60 хувь нь магистрын зэрэгтэй, гадаад дотоодын нэр хүндтэй их сургуульд боловсрол эзэмшсэн шилдэг багш нар юм. Жил бүр гадаадын 2-5 мэргэжилтэн багшийг урьж ажиллуулдаг.

  • Бакалавр
  • Магистр
  • Доктор

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Гадаад хэлний орчуулга /хятад, англи, герман, япон/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Олон улсын харилцаа

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Агаарын тээврийн үйлчилгээ /онгоцны үйлчлэгч/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгэл судлал

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Улс төр судлал

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Гадаад хэл шинжлэл

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол судлал

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Улс төр судлал

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол судлал

Докторын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 3 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Гадаад хэлний орчуулга /англи, хятад, солонгос, герман, япон/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Элсэлтэнд бүртгүүлэх
2018.04.20-2018.07.09-ны хооронд явагдана. Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртггэл ОТИС-ийн В байранд ажлын өдрүүдэд явагдаж байна.

Хүмүүнлэгийн сургууль

тэнхимийн танилцуулга

Нийт 20 доктор, магистр багш нар хичээл заадаг
Б. Одгэрэл
Хүмүүнлэгийн сургууль
Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал
>> Дэлгэрэнгүй
Одгэрэл
Х. Алтанхундага
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Алтанхундага
T. Болор
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Болор
Д. Дарьмаа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Дарьмаа
Б. Мөнхсүлд
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Мөнхсүлд
Д. Төрсайхан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Төрсайхан
С. Одхүү
Хүмүүнлэгийн сургууль
Тэнхимийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Одхүү
Г. Жаргалсайхан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Жаргалсайхан
Ч. Ичинхорлоо
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ичинхорлоо
Б. Галиндэв
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Галиндэв
Х. Энхтуяа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Энхтуяа
Б. Зоригтхүү
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Зоригтхүү
Ч. Соёлмаа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Соёлмаа
Б. Оюундаш
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Оюундаш
Л. Одончимэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Одончимэг
Б. Нямсүрэн
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Нямсүрэн
Э. Номин
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Номин
Л. Хишигжаргал
Хүмүүнлэгийн сургууль
Teacher
>> Дэлгэрэнгүй
Хишигжаргал
Б. Энхбаяр
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Энхбаяр
Д. Ганчимэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ганчимэг