Мэдээ
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд Америк, Хятад, Тайвань, Япон, Солонгос улсын их, дээд сургуулиудтай оюутан с...
Отгонтэнгэр Их Сургууль Тайвань, Хятад, Солонгос, Япон, АНУ-ын их сургуулиуд болон олон улсын байгууллагуудтай солилцоон...
Солилцооны хөтөлбөрт ОТИС-ийн 100 гаруй оюутан хамрагджээ.