Эдийн Засаг - Бизнесийн Удирдлагын Сургууль

      

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ИРЭЭДҮЙГЭЭ ЭРДМЭЭР БАТАЛГААЖУУЛСАН ЁС ЗҮЙТЭЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ

АЛСЫН ХАРАА
ЭХ ДЭЛХИЙ ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД ЭЭЛТЭЙ СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ ТОГТВОРТОЙ ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ

 

ЭЗБУС-д нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн удирдлага, олон улсын худалдааны удирдлага,санхүү банк удирдлага мэргэжлийг сонгон суралцах боломжтой бөгөөд дээрх мэргэжлүүдээр нийт 13 удаагийн төгсөлт хийжээ. Мөн няглан бодох бүртгэл, санхүү, банк, даатгалын мэргэжлээр бизнесийн удирдлагын магистрын ангид суралцах боломж элсэгчдэд бий.

ЭЗБУС-н үнэт зүйлс:

  • Оюунлаг нэгдмэл хамт олон
  • Чанартай сургалт
  • Бүтээлч хариуцлагатай оюутан
  • Хүмүүнлэг ёс зүйтэй харилцаа
  • Тасралтгүй хөгжил шинэчлэл

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН
ЭЗБУС зөвлөх 4 багш, үндсэн 16 багштай. Оюутнууд маань бүх түвшний байгууллагын санхүүгийн менежер, нягтлан, маркетингийн менежер, худалдааны менежер, банк санхүү, төрийн алба, бүх төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад ажиллах боломжтойн дээр мэргэжлийн бус салбарт ч өрсөлдөх чадвартай гэдгийг төгсөгчдийн ажлын байрны судалгаа харуулж байна.

  • Бакалавр
  • Магистр
  • Доктор

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Бизнесийн удирдлага /санхүү, олон улсын худалдаа, хүний нөөц/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Санхүү, банк

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлалын менежмент

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Компьютер, програм хангамж

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэл

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Санхүү, банк, даатгал

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Бизнесийн удирдлага

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Элсэлтэнд бүртгүүлэх
2018.04.20-2018.07.09-ны хооронд явагдана. Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртггэл ОТИС-ийн В байранд ажлын өдрүүдэд явагдаж байна.

Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын сургууль

тэнхимийн танилцуулга

Нийт 19 доктор, магистр багш нар хичээл заадаг
Д. Дорлигсүрэн
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
ОТИС-ийн ТУЗ-ын дарга, ЭЗБУС-ийн зөвлөх багш, доктор
>> Дэлгэрэнгүй
Дорлигсүрэн
Л. Удвал
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Удвал
Р. Батжаргал
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Батжаргал
Д. Сэржамц
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Сэржамц
Б. Пүрэв
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Пүрэв
Э. Ганбат
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Ганбат
П. Эрдэнэбат
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Бүртгэл менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэбат
Ө. АМГАЛАН
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
>> Дэлгэрэнгүй
АМГАЛАН
М. Довууч
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Довууч
А. Ганзориг
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ганзориг
С. Баярцогт
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Баярцогт
Ж. Ганзаяа
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ганзаяа
Д. Мөнхбаатар
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Мөнхбаатар
П. Эрдэнэчимэг
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэчимэг
Н. Отгонбаяр
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Отгонбаяр
Н. МӨНХЗУЛ
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
МӨНХЗУЛ
С. Эрхэмбаяр
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Эрхэмбаяр
Н. Мөнхзаяа
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Мөнхзаяа
Д. Батдорж
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Батдорж