Төгсөх ангийн сурагч та

ЭНД ДАРЖ

бүртгүүлээрэй.

bg4

&

инновацийг дэмжигч

сургууль

Хувилбар 1.0

iOS&Android

ТУН
БЭЛЭН

УДАХГҮЙ
БОЛНО

Отгонтэнгэр их сургууль нэмэлт элсэлтээ авч эхэллээ

2016-2017 онб хичээлийн жилд БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд САНХҮҮ, БАНК хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд БСӨНБ /БАГШ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ БОЛОВСРОЛ/ хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА /ХЯТАД/ хөтөлбөрөөр элсэгчдийн нэрс

2016-2017 оны хичээлийн жилд Багш, гадаад хэлний боловсрол /АНГЛИ/ элсэгчдийн нэрс

ТАНИЛЦУУЛГА

ВИДЕО

БРЭНДБҮҮК

ТАТАХ

ОНЛАЙН НОМЫН САН

ОЮУТНЫ

ХӨДӨЛМӨР

ЭРХЛЭЛТИЙГ

ДЭМЖИХ ТӨВ

0
сургууль
0
багш
0
оюутан
0
төгсөгч
0
ном